Dziękujemy wszystkim przybyłym na Tradycyjną Majańską Ceremonię Ognia w dniu nowego majańskiego roku Cholq’ij 🙂