30 Listopada odbyła się Tradycyjna Majańska Ceremonia Ognia – 11 TOJ w Warszawie