6 Grudnia odbyła się Tradycjna Majańska Ceremonia Ognia – Warszawa – Jabłonna – 4 Tzikin