W kulturze Majów przepowiedziano, że najwyższy nauczyciel/istota – Majański Pierzasty Wąż (Quetzalcoatl lub Kukulcan) powróci na Ziemię.

„Wzrasta wiara, 1że nie przyjmie to formy jego faktycznego powrotu lub inkarnacji, lecz stanie się to poprzez samych ludzi, którzy odkryją najwyższa istotę poprzez swój własny duchowy rozwój.”

​Poczas tych 3 dni będziemy odkrywać „Majańskie Połączenia” włączając w to majańskie duchowe nauki, ceremonie, ćwiczenia dla fizycznego i mentalnego dobrego samopoczucia. Nauczymy się tego, co Nan Shuni Giron przekazuje, abyśmy nabrali głębokiego zrozumienia majańskiej kosmologii, pilnowania czasu i majańskiej duchowości.

Odosobnienie odbędzie się w Zbydniowie pod Krakowem
Więcej informacji tutaj: Majańskie odosobnienie z Nan Shuni Giron
Zapraszamy do kontaktu