Artykuły

 Artykuły dot. tradycji Majów, ich kalendarzy, kultury.
Jeżeli posiadasz ciekawą, wartą do podzielenia się wiedzę w tym zakresie, zachęcamy do kontaktu.

O kalendarzu

O KALENDARZU W tradycji Majów istnieje wiele kalendarzy. Niektórzy mówią, że Majowie mieli obsesje na punkcie czasu, lecz nie jest to prawdą. Obecni potomkowie ich tradycji podkreśłają, że Majowie mieli obsesję na punkcie obserwacji. Obserwacji otoczenia, zachowań...

Obliczanie znaku na podstawie daty

Przedstawię teraz sposób na obliczenie znaku bez używania internetowych, elektronicznych kalkulatorów. Po pierwsze, należy odszukać rok w tabelce po lewej stronie. Uwaga, jeżeli sprawdzana osoba urodziła się w styczniu, lub lutym, należy wziąć pod uwagę rok poprzedni....

Ceremonia Kakao & Iximche

Ta święta ceremonia była nam przekazywana z pokolenia na pokolenie od naszej Wielkiej Prababci Czasu Ixmucane (czyt. Iszmukane), która zgodnie ze świętą księgą Popol Vuh, księgą Majów, stworzyła nas z ziaren kukurydzy Maize. Według świętego tekstu to Ona oswoiła i...

Kalendarz Majów, a kalendarz „Dreamspell”

Publikuję tutaj artykuł autorstwa Carl Johan Calleman dot. kalendarza „Dreamspell”. Odsyłam do tekstu w ramach odpowiedzi na częste pytanie: „dlaczego mój majański znak jest inny od tego wyliczonego na stronie maya.net.pl prezentowanego przez Hannę...

SŁOWNIK UŻYWANYCH TERMINÓW MAJAŃSKICH

Słownik ma służyć dla wyjaśnienia poszczególnych pojęć obcych występujących w języku Majów. Jeżeli są jakieś pojęcia, które chcielibyście aby zostały dopisane, wyjaśnione, piszcie śmiało. Chol’Qij/Tzolkin (czyt. Czol Kej / Colkin)- Święta rachuba występująca w...

MAJAŃSKA CEREMONIA OGNIA

Majańska Ceremonia Ognia to jedna z podstawowych i najważniejszych praktyk wykonywanych w tradycji z jakimi możemy się spotkać po dziś dzień wśród odradzających się Majów. Wykonywana jest zazwyczaj pod otwartym niebem w szczególnych miejscach, lub w miejscach, które...