MAJAŃSKA ENERGIA (NAGUAL) DNIA

 

Informacje o dzisiejszym dniu oraz kalkulator dla obliczania energii urodzeniowych

Energia dzisiejszego dnia wg kalendarza Cholq’Ij (Tzolkin):

Starożytni Majowie byli doskonałymi obserwatorami przyrody i gwiazd. Byli w stanie zaobserwować zależności cykli czasu i ich wpływ na wydarzenia w otoczeniu i wewnętrznym świecie doświadczeń człowieka.

Każdego dnia, od świtu do kolejnego świtu wraz ze słońcem wpływa na świat inna energia. Kalendarz Cholq’Ij (czyt. czolk eh), tudzież Tzolkin (czyt colkin) składa się z kombinacji 20 Naguali i 13 wartości – Tonów. Łącznie daje to 260 energii dni świętego kalendarza, które kształtują rzeczywistość.

Dzień, w którym się urodziliśmy ma największy wpływ na to, jak kształtuje się nasze życie.

Dziś jest: 21.4.2018
Majańska długa rachuba: 13.0.5.7.7
Tzolkin/Cholqij: 1 Kej (Jeleń)


Energia dzisiejszego dnia wg kalendarza Cholq'Ij (Tzolkin):Spośród wszystkich dni, to kolejny dzień wybitnie służący odpoczynkowi od pracy. Jeśli jednak zabierasz się dziś za swoją karierę i interesy, to jeleń zachęca Cię do ugruntowania się i ostrożnego stawiania kroków. Tego dnia udają się wszystkie wydarzenia w naturze. To świetny dzień na pracę wykonaną dłońmi. To czas współpracy i wzajemnej pomocy. Warto dziś pomóc, nawet komuś, kogo postrzega się jako konkurencję. Pytaj dziś znajomych o to, co jest Ci potrzebne, a jeśli ktoś poprosi Ciebie o pomoc, postaraj się jej udzielić. Tego dnia wskazana jest praca z duchownymi (jakiegokolwiek nurtu).

Szanse i zagrożenia dnia:
+ Dziś możemy spotkać się ze nieoczekiwaną pomocą ze strony innych. Warto dziś wybrać się na wycieczkę i spędzić czas na łonie natury. To najlepszy dzień przejawianie twórczości poprzez pracę dłońmi, na przykład na malowanie, rzeźbienie, rękodzieło i grę na instrumentach. Dobrze jest dziś osiąść, szczególnie, jeśli poprzednie dni dyktowane były szybkim tempem.
- Istnieje ryzyko popełnienia „głupich błędów” z powodu nie zachowania należytej ostrożności. Tendencje do rozproszenia, tracenia skupienia. Zbytnia powaga, przyziemność, krytycyzm i przesadna kontrola.

Dowiedz się więcej o kalendarzu Cholq’Ij . . .

 

 

 

 

 

Jaki jest Twój majański znak urodzeniowy?

Dla starożytnych i współczesnych Majów osobiste drzewo życia (majański krzyż) jest swoistą mapą nawigacyjną wedle której przeżywamy nasze życie, od początku aż do śmierci. Dzięki charakterystyce każdego znaku możemy rozpoznać swoje dary, wyzwania, pochodzenie i przeznaczenie.

Odnajdź swój znak i dowiedz się w jaki sposób należy z nim pracować.przez całe życie – od kołyski aż do śmierci. 

Wpisz swoją datę urodzenia. Jeżeli narodziny miały miejsce przed wschodem słońca (nad ranem) lub po północy, wówczas użyj daty z dnia poprzedniego (W majańskiej tradycji Nagual dnia liczony jest od wschodu do wschodu).


Wpisz datę urodzenia:

   

Aby dowiedzieć się więcej szczegółów na temat swojej energii urodzeniowej, zapraszamy do zamówienia spersonalizowanej Majańskiej Analizy Urodzeniowej